Baby & Børn

Det er Gladsaxe Svøms målsætning, at alle i svømmeafdelingen skal lære at svømme med henblik på at kunne redde sig selv og andre. Svømmeafdelingens medlemmer skal opleve tryghed ved at deltage i undervisningen – på denne måde skabes de trygge rammer og de bedste forudsætninger for at modtage undervisning. Dertilbydes undervisning, som passer til den enkelte uanset alder i både tempo og sværhedsgrad.

Det er hensigten, at undervisningen skal være baseret på aktiviteter, der omfatter både træning og leg, og samtidig medvirke til at ryste holdene sammen, så alle medlemmer ser frem til at komme til næste undervisningstime.

Svømmeafdelingen holder flere events om året for børn og deres familier – læs om dem nederst på siden.

 

Holdopdeling

Gladsaxe Svøm tilbyder undervisning af høj kvalitet. Dette gøres ved at opretholde en høj faglig og menneskelig kompetent instruktør/ trænerstab. Samtidig søges opretholdt en kontinuitet i trænerstaben.

For de enkelte hold er det beskrevet, hvilke færdigheder der arbejdes hen imod og undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at der er mulighed for at tilegne sig de beskrevne færdigheder.

Hold og alder er beskrevet herunder:

 


Baby

0-3 år

Til babysvømning deltager en forældre med en baby, der begge er omklædt og svømmer i varmtvandsbassinet.
Vi lærer barnet at hygge sig i vandet og blive fortrolig med det våde element. Babysvømning er udviklende for barnets motorik og opholdet i vandet giver velvære, glæde og god tryghed for såvel barn som voksen.
Der er ca. 10 børn på holdet. Undervisningen varer 30  min. og der er 1 instruktør.

 

 Målsætning for holdet:
 • Hoppe ned i vandet
 • Lave raketstart på ryggen
 • Flyde på ryggen (evt. med let støtte)
 • Lave bobler i vandet
 • Svømme fra kant til kant – med skub fra mor/far
 • Løbe ud ad en stor plade
 • Hente dykkerstav på bunden

 

For at alle kan få det bedste ud at undervisningen, er det vigtigt at aldersintervallet respekteres. En næsten toårig skal ikke gå sammen med en spæd, og omvendt går heller ikke. Vi forbeholder os ret til at holdflytte ved tilmelding, hvor aldersintervallet ikke er overholdt.

Se hold og Tilmeld


Søhest

Niveau 1 (ca. 3-5½ år)

Undervisningen foregår på lavt vand med deltagelse af et barn og en voksen.
På dette hold skal børnene blive fortrolige med vandet. Dette sker gennem forskellige tilvænningsøvelser og lege, hvor forældrene støtter og hjælper til. Efterhånden som børnene bliver bedre, bliver øvelserne sværere, og der vil være øvelser, hvor forældrene ikke hjælper til. Dette har til formål at vænne børnene til at skulle gå til svømning uden ledsager.
Der er ca. 13 børn på holdet. Undervisningen varer 30  min. og der er 1 instruktør + 1 hjælpeinstruktør.

 

Målsætning for holdet:
 • Færdes i en svømmehal
 • Hoppe fra kanten og ned i vandet
 • Lave raketter på mave og ryg
 • Svømme 25 m med slange
 • Flyde på ryggen
 • Have hoved under vand og puste bobler
 • Være tryg i vandet uden ledsager
 • Hop ned – vend rundt – kravl op (selvredning)
 • Stifte bekendtskab med livredning

Se hold og Tilmeld


Guldfisk

Niveau 2 (fra ca. 5½ år)

Undervisningen foregår på lavt vand (90 cm, barnet skal kunne bunde). Guldfiskeholdet er for børn, der kan færdes og være trygge i vandet uden en voksen. Svømmeundervisningen er rettet mod, at børnene bliver fuldt vandtilvænnet. Formålet er gennem øvelser at udvide børnenes kendskab til svømningen og derved forbedre svømningen gennem de indlærte svømmeøvelser. De fleste af øvelserne sker gennem leg i vandet, da dette er den bedste måde at gøre børn fortrolige med vandet.
Der er ca. 15  børn på holdene. Undervisningen varer 40 min. og der er 1 instruktør + 1 hjælpeinstruktør.

 

Målsætning for holdet:
 • Færdes i svømmehallen
 • Hoppe fra kanten og ned i vandet
 • Lave raketter på mave og ryg – udstrakt med glid under vandet
 • Svømme 50 m på maven/ryggen med hjælpemiddel
 • Flyde på ryggen og maven
 • Dykke og se under vandet
 • Svømme fra kant til kant
 • Hente dykkerting på bunden
 • Lave delfinhop
 • Stifte bekendtskab med livredning

Se hold og Tilmeld


Søløve

Niveau 3 (Når niveau 2 er gennemført)

Søløve holdet er for børn der har lært at færdes og er trygge i vandet. Svømmeundervisningen er tilrettelagt således at børnene lærer så mange svømmefærdigheder, at de kan klare sig godt og sikkert på dybt vand. Dette sker gennem øvelser, der skal give dem gode færdigheder inden for især rygcrawl og crawl. Derudover er der flere forøvelser til de to sidste svømmearter som er butterfly og brystsvømning. Efterhånden som børnenes færdigheder bliver bedre, vil der blive mulighed for, at børnene prøver at svømme på dybt vand.
Der er ca. 18 på holdet. Undervisningen varer 40 min. og der er 1 instruktør + 1 hjælpeinstruktør.

 

Målsætning for holdet:
  • Svømme 50 m korrekt crawl/ryg bentag på dybt vand
  • Hop fra kanten på dybt vand og flyde
  • Stå på hænder i vandet og sidde på bunden
  • Vende fra ryg til mave og fra mave til ryg
  • Lave kolbøtter tæt ved kanten
  • Svømme 25 m ormesvømning
  • Svømme “rigtig” crawl/rygcrawl
  • Afsæt fra kant og dykke gennem ring udstrakt
  • Svømme 25 m rygben med rotation
  • Stifte bekendtskab med livredning

Se hold og Tilmeld


Delfin

Niveau 4 (Når niveau 3 er gennemført)

Delfin holdet er for børn, der har lært at færdes sikkert på lavt vand og samtidig er i stand til at færdes på dybt vand. Undervisningen foregår på dybt vand.
Det er en god ide at medbringe hårelastik eller badehætte, hvis man har langt hår, så det ikke irriterer foran øjnene. Medbring svømmebriller da det forbedrer hovedstillingen i vandet, og gør det meget lettere at lære at svømme rigtigt.
Der er 1-2 instruktører + 1 hjælpeinstruktør.

 

Målsætning for holdet:
 • Træde vande
 • Lave kolbøtter og vendinger
 • Svømme 25 m butterfly benspark
 • Kendskab til butterfly
 • Svømme (50m) crawl med korrekt vejrtrækning
 • Svømme 100 m rygcrawl
 • Lave hovedspring fra kanten
 • Springe i vandet fra 1 meter
 • Dykke ned på bunden efter dykkerring (min 1.40 dybt)
 • Stifte bekendtskab med livredning

Se hold og Tilmeld


Haj

Niveau 5 (Når niveau 4 er gennemført)

Haj holdet er for børn, der har lært at færdes sikkert på dybt vand og har kendskab til tekniske færdigheder indenfor crawl og rygcrawl, samt kendskab til butterfly og brystsvømning. Undervisningen foregår på dybt vand.
Det er en god ide at medbringe hårelastik eller badehætte, hvis man har langt hår, så det ikke irriterer foran øjnene. Medbring svømmebriller da det forbedrer hovedstillingen i vandet, og gør det meget lettere at lære at svømme rigtigt.
Der er 1-2 instruktører + 1 hjælpeinstruktør.

 

Målsætning for holdet:
 • Bjærge min. 25 m med person
 • Lave startspring
 • Svømme 200 m crawl m. vendinger
 • Svømme 200 m rygcrawl teknisk korrekt
 • Svømme 50 m bryst teknisk korrekt
 • Svømme 25 m butterfly
 • Rygcrawl vendinger
 • Svømme langt under vandet
 • Kendskab til medley
 • Stifte bekendtskab med livredning

Se hold og Tilmeld


Spækhugger

Niveau 6 (Når niveau 5 er gennemført)

Spækhugger holdet er for børn, der har gode færdigheder i en eller flere svømmearter, og som ønsker at svømme uden at være med på konkurrenceniveau. Her læres gode tekniske færdigheder i alle svømmearter, samt udspring, konditionstræning og livredningsøvelser.
Det er en god ide at medbringe hårelastik eller badehætte, hvis man har langt hår, så det ikke irriterer foran øjnene. Medbring svømmebriller da det forbedrer hovedstillingen i vandet, og gør det meget lettere at lære at svømme rigtigt.
Der er 1-2 instruktører + 1 hjælpeinstruktør.

 

Målsætning for holdet:
 • Svømme 400 m teknisk korrekt crawl – med vendinger
 • Svømme 200 m teknisk korrekt rygcrawl – med vendinger
 • Svømme 100 m teknisk korrekt bryst – med vendinger
 • Svømme 50 m teknisk korrekt butterfly – med vendinger
 • Svømme 200 m medley
 • Svømme 200 m med T-shirt og shorts på
 • Kan tage tøj af i vand – mens der trædes vande
 • Dykke 15 m langs bund
 • Dykke ned på 3,80 meters dybde

Se hold og Tilmeld


Handicapsvømning med ledsager

Handicappede (3-16 år)

Holdet er for 3-16 år med ledsager i varmtvandsbassin under kyndig vejledning fra specialuddannede trænere.

Se hold og Tilmeld


 

 

 

Arrangementer i svømmeafdelingen:

 

Prøvesvømning

I forbindelse med opstart af sæsonen, afholdes der prøvesvømning i svømmeafdelingen for børn over 6 år. Formålet med prøvesvømning er bl.a. at

·         få børnene indplaceret på det rigtige svømmeniveau/ hold

·         undgå en masse rykninger på holdene i begyndelsen af sæsonen

·         sikre at børnene får så god en oplevelse som muligt ved at være tilmeldt det rigtige niveau fra starten

Ved prøvesvømningen er man i vandet ca. 10 min., hvor der er svømmeinstruktører, der vurderer om børnene er vandtilvænnede og hvilke færdigheder de har i forhold til at bevæge sig i vandet. Svømmeinstruktørerne fortæller hvilket hold børnene passer ind på, hvorefter tilmelding kan ske via www.gsc.dk. Dette gøres hurtigst muligt efter prøvesvømningen, da  holdene hurtigt bliver booket.
Der vil være tilmelding til prøvesvømning her på hjemmesiden under Tilmelding > Event.

Det koster ikke noget at tilmelde sig til prøvesvømning.

 

Ministævne

Én gang om året – typisk i forårssæsonen – afholder vi et ministævne for børn i svømmeafdelingen på søløveniveau og opefter. Der er mulighed for at konkurrere på 25, 50 og 100 m distancer i forskellige discipliner.

Der er medaljer. Der bliver uddelt rigtig mange medaljer, og det plejer altid at være en rigtig god oplevelse for børnene og ikke mindst forældrene, at se deres børn svømme. Efterfølgende bliver resultaterne lagt på hjemmesiden. Svømmeinstruktørerne er der selvfølgelig til at hjælpe børnene med at komme rigtig til start og fortælle børnene, hvad de skal gøre. Samt følge dem langs bassinkanten.

Vi har her brug for forældre til at tage tider – det bliver man bedt om at tilmelde sig til samtidig med, man tilmelder sit barn til stævnet. Der bliver sendt besked ud pr. mail, når det er tid til at tilmelde sig arrangementet.

 

Svøm Langt

Afholdes to gange om året ( forår og efterår ) afholder vi Svøm Langt i Svømmeafdelingen. Arrangementet er for søløveniveau og opefter. Det foregår typisk en lørdag eller søndag i Gladsaxe Svømmehal efter offentlig åbningstid. Man får her mulighed for at svømme så langt man kan.

Alle svømmere får et distancemærke og et diplom, hvor der står hvilken distance, der er tilbagelagt. Svømmeinstruktører er selvfølgelig til stede og kan hjælpe deres svømmere fra bassinkanten eller i vandet, hvis der er nogen, der har brug for det.

Vi har her brug for forældre til at tælle baner – det bliver man bedt om at tilmelde sig til samtidig med, man tilmelder sit barn til stævnet. Der bliver sendt besked ud pr. email, når det er tid til at tilmelde sig arrangementet.

 

Store Badedag

Afholdes én gang om året – typisk i efterårssæsonen – afholdes der Store Badedag for svømmeafdelingens medlemmer og deres familier. Det foregår i Gladsaxe Svømmehal en lørdag eller søndag efter offentlig åbningstid. Man kan frit komme og gå i et bestemt tidsrum og tage sine familiemedlemmer gratis med, hvis de er tilmeldt. Svømmeinstruktørerne indretter og arrangerer forskellige aktiviteter i svømmehallen. Det kan f.eks. være

·         Vandpolo

·         Forhindringsbaner

·         Livredningsaktiviteter

·         Fri leg med masser af forskellige redskaber

·         Udspring

·         Vandaerobic

og måske kommer klubbens synkronsvømmere forbi og giver opvisning.

Arrangementet foregår, så der er plads til alle aldersgrupper fra babyhold og opefter, og svømmeinstruktørerne hjælper ved alle aktiviteter. Der bliver sendt besked ud pr. email, når det er tid til at tilmelde sig arrangementet.