Arrangementsudvalg

Formål

Udvalget tager sig af ad hoc opgaver, der ligger ud over holdleder- og official opgaver, og som kan vedrøre både sportslige og sociale arrangementer til glæde for alle  klubbens medlemmer.

 

Udvalgets organisering

Udvalget samarbejder med klubbens andre udvalg (herunder især handyman udvalget), bestyrelsen og klubchefen.

Udvalget refererer til bestyrelsen.

 

Nuværende medlemmer

Udvalget søger medlemmer – vi har altid brug for flere hoveder og hænder:-)

Interesserede kan henvende sig til klubchef Kim W. Marquardt: sportschef@gsc.dk

 

Ansvarsområder

  • Arrangere middag & prisuddeling i konkurrenceafdelingen efter klubmesterskabet
  • Praktisk hjælp i forbindelse med sportslige aktiviteter som fællestræninger, opstartsarrangementer, svøm langt, o.lign.
  • Praktisk hjælp i forbindelse med sponsorstævne og lignende sponsoraktiviteter
  • Praktisk hjælp i forbindelse med lokale og nationale stævner
  • Praktisk hjælp i forbindelse med sociale arrangementer på tværs i konkurrenceafdelingen; bingo banko, julehygge, etc.
  • Arrangere to årlige tøjfremvisninger med klubbens tøjsponsor
  • Arrangere foredrag (med f.eks. diætist)
  • Bidrage med idéer til andre sociale arrangementer (klubaften, lektiehjælp, fællesspisning, video/billed-aften, motiverende foredrag)
  • Vedligeholde liste over frivillige hjælpere

 

Arbejdsform

Der afholdes møder efter behov og tilpasset arrangementerne.

Arbejdet udføres i mindre grupper op til arrangementerne.

Udvalget fordeler selv opgaverne imellem medlemmerne.

Medlemmer

Lotte blom
Karen Kaysfeld
Mette