Handyman

Formål

At hjælpe foreningen og herunder de øvrige udvalg med praktiske opgaver, hvor der er behov.

 

Udvalgets organisering

Handyman-udvalget hører under arrangements-udvalget, men er et selvstændigt udvalg, som kan og må hjælpe, hvor der er behov.

Udvalget refererer til Sportsudvalget.

 

Nuværende medlemmer

Udvalget søger medlemmer – vi har altid brug for flere hoveder og hænder:-)

Interesserede kan henvende sig til klubchef Kim W. Marquardt: sportschef@gsc.dk

 

 

Ansvarsområder

Udvalgsmedlemmerne hjælper med at løse praktiske opgaver i klubben, i forbindelse med arrangementer eller i hverdagen. Eksempler på udvalgets tidligere opgaver er:

  • Hente/bringe/bortskaffe udstyr o.lign. til klublokale, stævner, i svømmehal, osv.
  • Samle møbler og montere/hænge ting op i klublokalet
  • Hjælpe til med udførsel af kreative projekter til brug ved træning eller stævner (i svømmehal eller andre idrætsfaciliteter)
  • Hjælpe til ved arrangementer, der kræver opsætning/klargøring/nedtagning (grill, boder, stande ved stævner, klubfester eller arrangementer som Gladsaxedagen)

Det er en fordel, hvis I selv råder over værktøj til at løse de mest almindelige opgaver. Udvalget koordinerer selv, hvem og hvordan de vil løse opgaven. Opgaven skal løses indenfor den aftalte tid.

Udvalget er et vigtigt aktivt for klubben, for at kunne løse nogle af alle de praktiske opgaver, som andre ikke kan løse.

 

Arbejdsform

Udvalget kontaktes efter behov af trænere, udvalg eller den sportslige ledelse i klubben. Som medlem forpligter man sig ikke til alle opgaver, men kan selv vælge til og fra efter hvilke muligheder man har for at hjælpe til på det pågældende tidspunkt.