Kommunikationsudvalg

Formål

Gladsaxe Svøm skal kommunikere med sine interessenter, internt såvel som eksternt, via relevante medier på en effektiv og præcis måde. Det er kommunikationsudvalgets opgave at sikre, at de nødvendige kanaler og værktøjer er til rådighed, så dette mål kan opfyldes.

 

Udvalgets organisering

Luise Hald (fra bestyrelsen) er formand for udvalget.
Bestyrelsen skal være repræsenteret i udvalget.
Det tilstræbes, at begge afdelinger er repræsenteret.
Udvalget refererer til bestyrelsen.

 

Nuværende medlemmer:

 • Luise Hald
 • Michael Jensen
 • Jesper Bøgeskov
 • Helle Falborg
 • Rasmus Jungersen

 

Ansvarsområder

 • Sikre hjemmesiden er opdateret
 • Sikre, at der for de enkelte områder på hjemmesiden er ansvarlige skribenter
 • Sikre, at information under faste menupunkter ( ikke nyheder ) der lægges på hjemmesiden er godkendt af bestyrelsen
 • Udarbejde prospekt for svømmeklubben til brug i sponsorarbejde
 • Sikre, at der sendes notitser til Gladsaxebladet om begivenheder i klubben fra konkurrence- og svømmeafdelingen
 • Sikre, at der bliver taget billeder til diverse stævner og events
 • Sikre, at vi er linket op til sociale medier, fx. facebook, og at der findes editorer

 

Arbejdsform

Der afholdes 3 – 4 møder om året.
Arbejdet udføres løbende imellem møderne.
Formanden er ansvarlig for, at der udarbejdes korte beslutningsreferater fra møder og fremsendes til medlemmerne, bestyrelsen, kontorassistent samt lægger dem på klubmodul i bestyrelsesmappen.
Kommunikationsudvalget sørger for redigering af notitser til Gladsaxebladet.
Udvalget fordeler selv opgaverne imellem medlemmerne.

 

Varetages ikke af kommunikationsudvalget

Klager. Disse sendes videre til kontorassistent, som finder den rette person til at besvare klagen.