Økonomiudvalg

Formål

Økonomiudvalgets skal sikre, at Gladsaxe Svøm er en rentabel forening, der forvalter sine midler i henhold til foreningens vedtagne budget.

 

Udvalgets organisering

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Udvalget består altid af følgende medlemmer i Gladsaxe Svøms til en hver tid valgte bestyrelse:

  • Kasserer (formand for udvalget)
  • Formand
  • Næstformand

Udvalget samarbejder med alle afdelinger og udvalg organiseret under Gladsaxe Svøm.

 

Nuværende medlemmer

Kasserer Charlotte Pedersen
Formand Irene Chabior
Næstformand Torben Nielsen

Bogholder Anja Gregersen

 

Ansvarsområde

  • Budgetlægning og budgetopfølgning
  • Årsregnskab til revisor
  • Kommuneansøgninger til diverse tilskud: trænerne, kursusafholdelse, kursusdeltagelse, transportudgifter mv.
  • Indberetning og udbetaling af løn til alle ansatte
  • Sikre at Gladsaxe Svøm bruger sin indtjening til aktiviteter besluttet og støttet af bestyrelsen
  • Sikre at indtjeningerne modsvarer udgifterne, og at et evt. over-/underskud det ene år modregnes i det/de efterfølgende år, enten ved øget aktivitetsniveau eller øget bruger kontingent

 

Arbejdsform

Der afholdes møder ad hoc, med de udvalg og personer, der har behov.

Bestyrelsen informeres løbende og minimum kvartalsvis om regnskab vs. budget.

Kassereren posterer løbende indtægter og udgifter, samt sørger for at søge de kommunale tilskud løbende.

 

 

Evt. tilgang af medlemmer

Der tiltræder kun nye medlemmer til udvalget i forbindelse med udskiftning af bestyrelsens sammensætning.

 

Detaljer

Budgetfasen ligger fra midt oktober til midt december hvert år. Budgettet godkendes ved årets sidste bestyrelsesmøde, og foreligger således ved næste års begyndelse.
Der lægges budget for 1½ år ad gangen. Det er således muligt at tage højde for stævne- og træningsønsker placeret tidligt på året og dermed muligt at bestille overnatning/transport i god tid til en billigere pris.