Adfærd og kørsel i GSC regi

Adfærdsregler

 

Baggrund

Af hensyn til både medlemmer, forældre, holdledere og trænere har Gladsaxe Svøms bestyrelse udarbejdet følgende retningslinjer for, hvordan man som træner og holdleder bør optræde i Gladsaxe Svøm. Retningslinjerne er målrettet trænere og holdledere, der har med børn under 15 år at gøre, men bør også efterleves af øvrige trænere. Retningslinjerne er ment som en orientering til medlemmer og forældre om, hvad vi mener med god og acceptabel adfærd.

Følgende gælder for trænere, holdledere og andre, der omgås børnene:

Man skal altid:

 • Optræde som en god rollemodel
 • Være ansvarsbevidst og ansvarlig for egen adfærd
 • Sikre en god omgangstone og undgå krænkende bemærkninger

Man må gerne:

 • Berøre børnene ifm. instruktion
 • Give et klap på skulderen
 • Deltage i et sejrsknus
 • Berøre børnene ifm. trøst

Man må aldrig:

 • Isolere sig med et eller få børn
 • Berøre børnene på anden måde end med tilknytning til svømningen (instruktion, trøst og jubel)
 • Fotografere i omklædningsrummet
 • Invitere enkelte eller få børn hjem til sig selv eller på ture/i biografen/på mad etc.
 • På anden måde indgå i intim omgang med børnene
 • Ryge eller drikke alkohol i direkte forbindelse med træning eller stævner

 

Træningslejre og ture

 • Ovenstående regler gælder også i forbindelse med træningslejre og ture
 • Der skal være mindst to voksne med på ture
 • Der skal enten være mindst to eller ingen voksne, der overnatter i samme lokale som børnene

 

Børneattester

Alle trænere i Gladsaxe Svøm tjekkes ved ansættelse i Kriminalregistret vedr. pædofilidomme på straffeattesten. Den pågældende træner giver tilladelse til indhentning af oplysningerne. Oplysningerne er omfattet af tavshedspligt og kommer kun to bestyrelsesmedlemmer (samt DIF) til kendskab. Hvis den indsendte anmodning returneres med anmærkninger, ophører ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning. Oplysninger indhentes 1 gang årligt.

 

Hvad gør vi, hvis mistanke om overgreb eller lignende opstår?

Hvis du oplever noget, der bekymrer dig eller undrer dig, skal du straks kontakte klubbens formand, der herefter vurderer situationen. Alle, som har en begrundet mistanke eller hører rygter, SKAL kontakte formanden omgående. Klubbens formand og næstformand skal i samarbejde med den person, som nærer mistanken, vurdere den videre proces, herunder inddragelse af Gladsaxe kommunes eksperter. Hvis man vurderer mistanken som helt ubegrundet, skal klubbens bestyrelse med al magt stoppe eventuel rygtedannelse.

 

Kørsel for GSC

Nedenstående retningslinjer gælder for kørsel arrangeret af GSC. Det kan f.eks. være kørsel til og fra stævner og træningslejre eller kørsel som forælder/holdleder under stævner, træningslejre eller andre arrangementer i klub-regi.

Vi opfordrer naturligvis til, at retningslinjerne også følges ved privat kørsel, der arrangeres forældre/svømmere imellem, f.eks. kørsel til og fra træning og stævner.

Helt overordnet overholdes færdselsloven og man kører efter forholdene. Dog skal følgende understreges:

 • Alle skal være fastspændt i bilen, dvs. at der ikke må være flere passagerer i bilen end der er seler til.
 • Man kører forsvarligt, herunder overholder hastighedsbegrænsningerne.

Dette gælder uanset om det er trænere, svømmere, holdledere og/eller forældre, der kører.

Såfremt passagerer eller andre registrerer, at færdselsloven ikke overholdes, bør man påpeger det overfor chaufføren.

Vi er rigtig glade for, at trænere, forældre, og svømmere vil køre til arrangementer, da det er til stor gavn for klubbens svømmere, men for alles sikkerhed i den forbindelse, er det meget vigtigt, at alle vil overholde disse retningslinier.