Erhvervsudvalg

Formål

At skabe grundlag for økonomisk støtte til både konkurrenceafdeling og klubben generelt via sponsor initiativer.

 

Udvalgets organisering

Under erhvervsudvalg opererer flere udvalg, der beskæftiger sig med sponsoraktiviteter på forskellige plan og i forskellige udgaver. Hvert udvalg arbejder selvstændigt, men alle refererer til klubchefen, som er primær kontaktperson og bindeled mellem udvalgene:

 

Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets primære ansvarsomårde er at arbejde på hovedsponsorater til klubben. Derudover arbejdes der på at lave sponsorevents med firmaer, der ønsker at lave en særlig aften for medlemmer af svømmeklubben, hvor der kan opnås rabat på køb af varer samtidig med, at klubben modtager et %-vis sponsorat.

Medlemmerne pt. er:
Jesper Leth (formand)
Christian Larsson
Martin Lange
Kim W. Marquardt

 

Sponsorsvøm udvalget

Sponsorsvøm afvikles én gang årligt i konkurrenceafdelingen. Sponsorsvøm udvalget opgave er at planlægge og afivikle et interessant arrangement. Tillige at udfærdige og formidle materiale, kontrakter mv. samt følge op på inbetalinger og sikre at svømmerne modtager den aftalte andel af indgåede sponsorater på svømmerkontoen

Medlemmerne pt er:
Kim W. Marquardt
Anja Gregersen