Sportsudvalget

Formål

Sportsudvalgets overordnede formål er at sikre driften af klubbens afdelinger og at disse lykkes med at opfylde de respektive sportslige målsætninger.

 

Udvalgets organisering

Sportsudvalget repræsenterer alle afdelinger og medlemmer i klubben.

Udvalget består af klubchef Kim W. Marquardt, konsulent i svømmeafdelingen Sanne Skov, leder af svømmeafdelingen Luise Hald Dybkjær, leder af konkurrenceafdelingen Diana Storm, samt Gladsaxe Svøms repræsentant i Minisport Karin Lund.

Udvalget fordeler opgaver mellem sig ud fra hvilken af svømmeklubbens afdelinger opgaven drejer sig om.

Bestyrelsen skal være repræsenteret i udvalget.

Udvalget refererer til bestyrelsen.

 

Ansvarsområder

  • Udarbejdelse af sportslig strategi for alle afdelinger i klubben
  • Rekruttering, fastholdelse, og udvikling af en højt kompetent trænerstab
  • Daglig drift (afvikling af træning og events)
  • Kommunikation af strategi og planer til klubbens interessenter
  • Budget og økonomiansvar for afdelingerne
  • Samarbejde med alle interne udvalg og bestyrelse om klubbens udvikling
  • Varetage klubbens interesser i eksterne sportspolitiske og kommunale udvalg og netværk

 

Arbejdsform

Der afholdes fire trænermøder pr. sæson i svømmeafdelingen, og tilsvarende fire i ungdomsafdelingen og konkurrenceafdelingen. Sportsudvalgets er repræsenteret ved trænermøderne. To af disse møder afholdes på tværs af afdelingerne, og her deltager hele sportsudvalget som udgangspunkt.

Derudover afholder udvalget møder ad hoc, med de udvalg og personer, der har behov.

Med udgangspunkt i de enkelte opgaver trækker udvalget på relevante ressourcepersoner og øvrige udvalg i og udenfor klubben.

Bestyrelsen informeres løbende og minimum kvartalsvis om driften og udviklingen i afdelingerne.

 

Grænseflader

Formanden og bestyrelsens repræsentant i udvalget er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om større tiltag eller problemer.

Der skal holdes kontakt til bestyrelsen, trænerne, kommunikationsudvalget, og udvalget for GSCs frivillige, så deres behov kan opfyldes på bedste måde og de er klar over de muligheder, udvalget giver.

 

Krav

Godkendelsesprocedurer for indkøb og økonomiske disponeringer skal følges.