Stævneudvalg

Formål

Stævneudvalgets formål er at planlægge og afvikle GSCs lokale stævner.

 

Udvalgets organisering

Mette Damkjær Bartels er formand for udvalget.

Udvalget samarbejder overvejende med Konkurrenceudvalget og konkurrencetrænerne, og derudover med officials- og handyman-udvalgene.
Stævneudvalget referer til bestyrelsen.

 

Nuværende medlemmer

 • Mette Damkjær Bartels (udvalgsleder og sekretariat)
 • Jesper Matras (stævneleder)
 • Lene Gram (stævneleder)
 • Michael Olsen (stævneleder)
 • Michael Wandall Ohlsen (stævneleder)
 • Jannik Dyhre
 • Heidi Lind Jensen (sekretariat)

 

 

Ansvarsområde

Stævneudvalget påtager sig opgaver med planlægning og afholdelse af lokale stævner (i både konkurrence- og svømmeafdelingerne) samt danske mesterskaber, årgangsmesterskaber, mm., når disse afvikles i Gladsaxe. Ved store stævner udvides udvalget normalt med flere kompetente personer.

Hvervning og uddannelse af klubbens officials.

Vedligeholdelse af materialer (ure, startpistol/anlæg mm).

 

Arbejdsform

Der afholdes normalt 3-6 møder årligt.
Udvalget fordeler opgaver selv.

 

Detaljer

Første møde afholdes umiddelbart inden skolernes sommerferie. På dette møde besluttes det hvilke stævner, GSC vil ansøge om at få lov til at afvikle. Antallet af stævner varierer fra 10 – 15 pr. sæson.

Andet møde ligger umiddelbart efter sommerferien, når udvalget ved hvilke stævner klubben har fået bevilget. På dette møde fordeler udvalget nøgleposterne til stævnerne frem til nytår, dvs. stævneleder, overdommer og sekretær. Øvrige poster sørger officiallederen for at få besat.

Tredje møde plejer at ligge lige efter nytår. På dette møde fordeler vi nøgleposterne til stævnerne for den resterende del af sæsonen.

Ved store arrangementer kan det være nødvendigt med flere møder og deltagere.

Stævneleder og sekretær er to vigtige personer ved et stævne.

 

Stævneleders opgaver

Stævnelederen “ejer” stævnet indtil stævnestart og skal sørge for:

 • Udarbejdelse af bestillingsseddel til hallen
 • Søge om tilladelse til afholdelse af stævner hos brugerbestyrelse
 • Sørge for at diverse nødvendigheder er til stede i hallen ved stævnestart
 • Sørge for indkøb til officialforplejning
 • Under stævnet skal stævnelederen sørge for at den del af stævnet, der ikke sorterer under dommerne, hænger fornuftigt sammen
 • Efter stævnet skal stævnelederen sørge for at der bliver ryddet op og at hallen efterlades i en pæn stand

 

Sekretærens opgaver

Sekretæropgaven kan være tredelt og principielt udføres af tre forskellige personer:

 • Opsætning af stævnet i WinGrodan, udsendelse af løbsfiler i WinGrodan, modtagelse og indlæsning af tilmeldingsfiler i WinGrodan, seedning og udprintning af program, kopiering af programmer, klargøring af stævnemapper
 • Udførelse af programændringer på stævnedagen og indtastning af resultater under stævnet
  Udarbejdelse af resultatlister efter stævnet og indsendelse af resultaterne til unionen
 • Anmelde stævnerne overfor unionen