2. Holdet

2. Holdet er i sæsonen 2020/2021 for piger født i 2007+2008 og drenge født i 2006+2007. Årgangssvømmerne vil ugentligt træne 6-8 gange, alt efter hvor i processen mod 1. holdet, de står.
Holdet danner midten af konkurrenceafdelingen og svømmerne er en del af holdet i 2 år. Over de 2 år går svømmerne fra at træde ind i konkurrencesvømningen med mesterskaber osv. til at tage det sidste skridt op på klubbens 1. hold. På årgangsholdet vil svømmerne tilegne sig både tekniske, taktiske og formmæssige færdigheder, som ruster dem til det videre arbejde på 1. holdet.
Når svømmerne forlader 2. holdet, er det målet at svømmerne er selvkørende i størst muligt omfang både i forhold til at kunne arbejde videre med de tillærte redskaber, tage stilling til forskellige udfordringer, og derudover også være i stand til at ansvar for egen udvikling ved at henvende sig til trænere osv. for at opnå sparring. Holdet varetages til daglig af 4 forskellige trænere, hvoraf én har det overordnede ansvar for holdets rammer, retningslinjer og årsplaner.
Derudover vil én af de øvrige trænere tage stor del i den daglige varetagelse af holdets træning og agere kontaktperson for halvdelen af holdet. De øvrige trænerkræfter sættes i spil efter behov og funktionerne vil skifte gennem sæsonen. Svømmerne arbejder mod et bredt medley fundament hele året, både til træning ved stævner.
Det forventes, at holdets svømmere kvalificerer sig til de danske årgangsmesterskaber og ligeledes deltager ved øvrige mesterskaber gennem sæsonen.
Målet for holdet er at forblive en del af top 5 over danske årgangshold målt på medaljestatistik og top 10 statistik for resultater ved sæsonens mesterskaber med årets afslutning ved de danske årgangsmesterskaber som toppunkt.
Målet er hvert år at klargøre og levere svømmere videre til landsholdssystemet, så vi i GSC på sigt er en fastforankret del af det danske landsholds/udviklingsholdssystem. For at nå målsætningen har vi på GSCs årgangshold fokus på en vifte af udviklingsområder, hvor arbejdet differentieres og raffineres gennem årene på holdet. Vi arbejder alle 3 år med at forbedre alle 5 stilarter (butterfly, rygsvømning, brystsvømning, crawl og butterflyben (undervandsarbejde)), for at sikre svømmerne så bredt et fundament som muligt, for at skabe grobund for en fortsat god langsigtet udvikling.
Ved siden af det tekniske arbejde i vand vil svømmerne gennem den daglige landtræning udfordre motorikken, samt opbygge stor kropskontrol, den rette muskelstyrkebalance, bevægelighed og dermed skabe bedre forudsætninger for tillæring af færdighederne i vand. Gennem arbejdet på det fysiologiske område forsøger vi at flytte svømmernes basisform med en del lavintenst træning, hvor også de tekniske færdigheder har god mulighed for udvikling. Samtidig arbejder vi med at skabe topfart – også her forsøger vi at overføre de tekniske færdigheder. For de svømmere, som gennem perioden på årgangsholdet kropsligt udvikler sig således at der kræves arbejde i et bredere intensitetsspænd, tilpasses planen således at også de opnår optimalt udbytte. Svømmerne vil gennem perioden også arbejde med at finde en god hverdagsrytme med pasning af skole, familie og venner ved siden af den daglige træningsrytme.
Svømmerne kommer også til at arbejde aktivt med søvnrytmer og madvaner, således at de kan holde til den tætpakkede hverdag og performe optimalt i forhold til det stykke arbejde, der bliver lagt for dagen.
Svømmerne vil gennem alle udfordringer i ovenstående samtidig arbejde med det mentale aspekt af livet som svømmer. Vi som trænerteam hjælper dem gennem de erfaringer, vi har, og guider dem efter bedste evne igennem hvad der måtte opstå. Til tider kan det være nødvendigt at række videre ud til kvalificeret hjælp enten i forhold til optimering af det rent kropslige eller mentale – her kan f.eks. være tale om astma/allergitjek, fysioterapi, coach, idrætspsykolog osv. Evt. samarbejde med eksterne specialister aftales med holdets ansvarlige træner og den daglige kontakttræner.

Træningstider – sæson 20/21:

DagStedOmklædtDrylandVandtidDrylandslut
MandagBlågård (25m bassin)15.5515.55-16.0016.00-18.0018.00-19.0019.00
TirsdagGladsaxe (50m bassin)05.2005.20-05.3005.30-07.3007.30
Onsdag (ældste)Gladsaxe (25m bassin)05.2005.20-05.3005.30-07.0007.00-07.3007.30
OnsdagBlågård (25m bassin)17.0017.00-18.0018.00-19.3019.30
TorsdagBlågård (25m bassin)15.5515.55-16.0016.00-18.0018.00-19.0019.00
FredagGladsaxe (25m bassin)05.2005.20-05.3005.30-07.0007.00-07.3007.30
SøndagBlågård (25m bassin)07.5007.50-08.0008.00-10.0010.10
SøndagGladsaxe (50m bassin)15.0015.00-16.0016.00-18.0018.10

Trænere

Hjarre Svensson –  email: hs@gsc.dk
Mads Norking.
Ida Trandum.

Holdleder/koordinator

Kirsten Brammer Kærgaard.

Kalender