Leveret af Google OversætOversæt

Info om svømmehaller og adgang:

Vi svømmer i fire forskellige svømmehaller, Gladsaxe, Bagsværd, Blågård og Gladsaxe skole. Du kan læse mere om hallerne og adgang på denne side. 

Retningslinjer: Vi henstiller til, at I følger de gældende retningslinjer i den enkelte svømmehal. Heriblandt ingen brug af mobiltelefoner/pc’er og andre devices med kamerafunktion, når I opholder jer i omklædningsrum eller i svømmehallen. Til orientering, så har GSCs trænere tilladelse til at benytte mobiltelefoner ifm navneopråb, samt tjekke undervisningsplaner.

Husk grundig afvaskning med sæbe, inden du kommer til undervisning. Dette foregår uden badetøj på.

Når man er fyldt 7 år, skal man klæde om i eget køns omklædningsrum

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gladsaxe svømmehal:

Adresse: Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg

Adgang til svømmehallen:
I Gladsaxe svømmehal kræves et chip-armbånd til brug ved indgangssystem og låsning af skabe. Derfor skal du, når du er tilmeldt et hold i Gladsaxe Svømmehal, ud over kontingentet til GSC, også købe et adgangsarmbånd i svømmehallens information, i dennes åbningstid. 

Det koster 50 kr, men har du allerede et armbånd, skal det blot omkodes. Dog kan armbånd med klip til offentlig svømning ikke benyttes til klubsvømning. Du skal blot medbringe dokumentation for tilmeling, holdnr. og svømme-ugedagen, for at få lavet et armbånd. Armbåndet kodes, så du har 30 min. hhv. før og efter din svømmetid, til at klæde om. 

Det er KUN tilladt at benytte armbåndet til den specifikke tid, som er angivet i din tilmeldingskvittering.
Ved at købe en tillægsbillet til kr. 10,-, har du mulighed for at forbedre din svømmefærdigheder, i de store bassiner, efter din undervisning. Bemærk at Gladsaxe Svømmehals information har lukket tirsdag/torsdag fra kl. 15.00, når der er GSC klubsvømning.Ved sæsonopstarten kan der være lang kø ved informationen ifm. undervisningen. Vi beder derfor om at du får købt/omkodet armbånd forud for sæsonstarten. I Gladsaxe kan det ske i ugerne 29-35, alle de nævnte uger inkl. 

Info vedr babysvømning:
Skal du gå til babysvømning – læs mere her


Oversigtskort:


Indgangsdøren til svømmehallen er ved den blå pil.

 Oversigt over Gladsaxe svømmehal:
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bagsværd Svømmehal:

Adresse: Værebrovej 156, 2880 Bagsværd

Adgang til svømmehallen:
I Bagsværd svømmehal kræves et chip-armbånd til brug ved indgangssystem og låsning af skabe. Derfor skal du, når du er tilmeldt et hold i Bagsværd Svømmehal, ud over kontingentet til GSC, også købe et adgangsarmbånd i svømmehallens information, i dennes åbningstid. 

Det koster 50 kr, men har du allerede et armbånd, skal det blot omkodes. Dog kan armbånd med klip til offentlig svømning ikke benyttes til klubsvømning. Du skal blot medbringe dokumentation for tilmeling, holdnr. og svømme-ugedagen, for at få lavet et armbånd. Armbåndet kodes, så du har 30 min. hhv. før og efter din svømmetid, til at klæde om. 

Det er KUN tilladt at benytte armbåndet til den specifikke tid, som er angivet i din tilmeldingskvittering. Ønsker du at svømme i vand, forbeholdt offentlig svømning, så skal der indløses en tillægsbillet til 10 kr/gang. Dette gælder også, hvis du bare lige ønsker 5 min. i det varme bassin før/efter din undervisning eller et hop fra vippen/klatrevæg. 

Ved sæsonopstarten kan der være lang kø ved informationen ifm. undervisningen. Vi beder derfor om at du får købt/omkodet armbånd forud for sæsonstarten. I Bagsværd kan det ske i ugerne 26-8 + 32-35, alle de nævnte uger inkl. 

Oversigtskort:

Et billede, der indeholder kortAutomatisk genereret beskrivelse

Indgangsdøren til svømmehallen er ved den blå pil.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Blågård Svømmehal:

Adresse: Mørkhøj Parkalle 5, 2860 Søborg

Kør helt ned i bunden til du ikke kan komme længere, både forbi de første parkeringspladser på højre side og videre igennem “porten”. Her er ligeledes parkeringspladser og svømmehallen ligger ovre til højre ved de øvrige idrætslokaler.

Adgang til svømmehallen:
Indgangsdøren til svømmehallen er i gården ved den blå pil. Drengeomklædning er i stuen og pigeomklædning på 1. th

Mere info vedr. indgangstider meldes ud på mail ved sæsonstart 


Oversigtskort: 


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gladsaxe Skole svømmehal:

Adrese: Ræveholmen, 2860 Søborg

Parker ved Ræveholmen. Gå ind ad lågen til skolen og helt ned i bunden. Der drejer du til venstre og følger bygningen rundt til svømmehallen.

Indgangsdøren til omklædningsrummet er ved den blå pil.

*) Vigtigt ift omklædning på Gladsaxe skole 
 Der er kun et pigeomklædningsrum. Svømmere/forældre på dette hold skal derfor være opmærksomme på, at der kan være mandlige ledsagere i omklædningen for at hjælpe deres piger før/efter svømningen. Disse bedes dog udvise hensyn, såfremt der er større piger (7år+) tilstede, da disse har ret til at klæde om uden mandlig tilstedeværelse. Derudover er ophold i omklædningsrummet ikke tilladt mens der svømmes, idet omklædningsrummet benyttes af andre klubber.  

Dog er fædre velkomne til kikke-på-den-første-gang-i-måneden. Men under hensyntagen til ovenstående.Oversigtskort:  

 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram