Leveret af Google OversætOversæt

Gladsaxe Svøm vil være en klub, hvor du ønsker at være for livet, og hvor du oplever fællesskab og mulighed for at udvikle og engagere dig på enten bredde- eller elite-niveau.
 

Værdigrundlag

Gladsaxe Svøms målsætninger hviler på følgende værdigrundlag:

 • Passion skal være kendetegnende for vores arbejde for at indfri klubbens fælles vision og målsætning.
 • Kvalitetsbevidsthed er en forudsætning for at kunne udvikle de bedst mulige tilbud og de mest optimale forhold for udvikling af den enkelte svømmer og af klubben som helhed.
 • Ansvarlighed skal være omdrejningspunktet for alt hvad vi gør; sportsligt, socialt, og etisk, og i forhold til alle de mennesker og organisationer, vi interagerer med, i vores arbejde.

 

Målsætninger for Foreningen:

 • Udvikling gennem svømning.
   Gladsaxe Svøm ønsker at give alle medlemmer – fra begynder til konkurrencesvømmer – mulighed for glæde, leg, læring, og udvikling gennem svømmesporten. Det er derfor et vigtigt mål, at der på alle niveauer og hold tilbydes undervisning af høj kvalitet. For de enkelte hold beskrives det tydeligt hvilke færdigheder og mål, der arbejdes hen imod, og undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at der er bedst mulige betingelser for at tilegne sig de beskrevne færdigheder og opnå de opstillede mål.
 • God og positiv klubkultur.
   Gladsaxe Svøm vil skabe et positivt og inkluderende klubfællesskab, præget af  åbenhed, respekt, og godt kammeratskab. Vi vil udvikle og fastholde denne  klubfølelse på alle hold, og dermed skabe et miljø, hvor svømmere, forældre, og frivillige bidrager af lyst, og ikke af pligt. Nødvendige ressourcer og kompetencer skal stilles til rådighed, så klubben kan danne ramme om dette fællesskab for alle med tilknytning Gladsaxe Svøm.
 • Engagerende arbejdsmiljø for alle ansatte.
   Gladsaxe Svøm vil være en god arbejdsgiver, der inviterer til engagement og medansvar blandt alle ansatte. Trænerne skal have mulighed for faglig og personlig sparring og udvikling i et godt og driftigt arbejdsmiljø. Dette er med til at gøre det attraktivt at være træner i Gladsaxe Svøm. Samtidig har det til formål at skabe kontinuitet ved at fastholde en fagligt og menneskelig højt kompetent instruktør/trænerstab.
 • Givtigt samarbejde med Gladsaxe Kommune og øvrige interessenter.
   Gladsaxe Svøm vil være:

 

 • bidragsyder til at borgerne lever et sundere liv
 • en god rollemodel for det øvrige klubliv i kommunen, der tager sit sociale ansvar alvorligt
 • bidragsyder til optimering af badesikkerhed
 • en væsentlig samarbejdspartner på skolesvømningsområdet


Målsætninger for Svømmeafdelingen:

 • Trygge rammer for børn og voksne.
   Det er svømmeafdelingens mål, at alle medlemmer skal lære at svømme med henblik på at kunne redde sig selv og andre. Medlemmerne skal opleve tryghed ved at deltage i undervisningen – på denne måde skabes de bedste rammer og forudsætninger for at modtage undervisning.
 • Undervisning af høj kvalitet og passende differentieringsgrad.
   Det er svømmeafdelingens mål, at der skal tilbydes undervisning, som passer til den enkelte uanset alder og niveau i både tempo og sværhedsgrad. Undervisningen skal være baseret på aktiviteter, der omfatter både træning og leg, og samtidig medvirke til at ryste svømmerne sammen på holdene, så alle medlemmer glæder sig til at komme til næste undervisningstime.
 • Udvikling af konkurrencesvømmere.
   Det er også svømmeafdelingens mål, at udvikle svømmere til konkurrenceafdelingen, såfremt svømmeren har lyst og potentiale til dette. Der arbejdes bevidst med at opbygge og forberede disse børn og deres forældre til konkurrencesvømning. Dette sker i tæt samarbejde med trænerne på konkurrenceafdelingens Aspiranthold, som er den første spæde start på konkurrence svømning. For svømmere, der ikke ønsker eller har potentiale til at blive konkurrencesvømmer, tilbyder klubben fortsat anden kvalificeret undervisning/motion i svømmeafdelingen.


Målsætninger for Konkurrenceafdelingen:

 • Sportslige resultater.
   Konkurrenceafdelingens mål er at være blandt de førende nordiske klubmiljøer målt på international deltagelse af seniorsvømmere ved EM, VM, og OL senest i 2024. Vi vil tillige hele tiden arbejde for at have en førende talentudvikling, der under hensyntagen til en langsigtet trænings- og udviklings-strategi, placerer årgangs- og junior-svømmerne blandt de tre bedste klubber i Danmark målt på både international deltagelse og nationale medaljestatistikker.
 • Sportsligt attraktivt udviklingsmiljø.
   Konkurrenceafdelingen skal være kendetegnet ved en stærk og positiv konkurrencekultur i et sportsligt attraktivt udviklingsmiljø.
 • Balance i livet som svømmer.
   Konkurrenceafdelingen har som mål at hjælpe svømmerne til at tilegne sig redskaber, der kan hjælpe dem til at have balance i livet som svømmer, dvs. at  opretholde harmoni mellem de personlige, faglige/uddannelsesmæssige, og sportslige elementer i hverdagen.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram