Vær opmærksom på at vi ændre i vores svømmeskolekoncept fra sæson 23/24! Se den nye holdstruktur på forsiden hvor du senest tirsdag d. 30. maj kan se holdbeskrivelser for de nye hold ved at klikk. 


Det er Gladsaxe Svøms målsætning, at alle i svømmeafdelingen skal lære at svømme med henblik på at kunne redde sig selv og andre. Svømmeafdelingens medlemmer skal opleve tryghed ved at deltage i undervisningen – på denne måde skabes de trygge rammer og de bedste forudsætninger for at modtage undervisning. Dertilbydes undervisning, som passer til den enkelte uanset alder i både tempo og sværhedsgrad.

Det er hensigten, at undervisningen skal være baseret på aktiviteter, der omfatter både træning og leg, og samtidig medvirke til at ryste holdene sammen, så alle medlemmer ser frem til at komme til næste undervisningstime.

Svømmeafdelingen holder flere events om året for børn og deres familier – læs om dem nederst på siden.

Holdopdeling sæson 22/23 

Bemærk at holdstrukturen ændres fra sæson 23/24. Du kan se den nye struktur på forsiden og vil snart kunne læse mere om de nye hold.

Gladsaxe Svøm tilbyder undervisning af høj kvalitet. Dette gøres ved at opretholde en høj faglig og menneskelig kompetent instruktør/ trænerstab. Samtidig søges opretholdt en kontinuitet i trænerstaben.

For de enkelte hold er det beskrevet, hvilke færdigheder der arbejdes hen imod og undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at der er mulighed for at tilegne sig de beskrevne færdigheder.

 


Se hvilke ledige hold vi har på de dage og tidspunkter der passer dig


 
 

Arrangementer i svømmeafdelingen:

Prøvesvømning

I forbindelse med opstart af sæsonen, afholdes der prøvesvømning i svømmeafdelingen for børn over 6 år. Formålet med prøvesvømning er bl.a. at

·         få børnene indplaceret på det rigtige svømmeniveau/ hold

·         undgå en masse rykninger på holdene i begyndelsen af sæsonen

·         sikre at børnene får så god en oplevelse som muligt ved at være tilmeldt det rigtige niveau fra starten

Ved prøvesvømningen er man i vandet ca. 10 min., hvor der er svømmeinstruktører, der vurderer om børnene er vandtilvænnede og hvilke færdigheder de har i forhold til at bevæge sig i vandet. Svømmeinstruktørerne fortæller hvilket hold børnene passer ind på, hvorefter tilmelding kan ske via www.gsc.dk. Dette gøres hurtigst muligt efter prøvesvømningen, da  holdene hurtigt bliver booket.
 Der vil være tilmelding til prøvesvømning her på hjemmesiden under Tilmelding > Event.

Det koster ikke noget at tilmelde sig til prøvesvømning.


Ministævne

Én gang om året – typisk i forårssæsonen – afholder vi et ministævne for børn i svømmeafdelingen på søløveniveau og opefter. Der er mulighed for at konkurrere på 25, 50 og 100 m distancer i forskellige discipliner.

Der er medaljer. Der bliver uddelt rigtig mange medaljer, og det plejer altid at være en rigtig god oplevelse for børnene og ikke mindst forældrene, at se deres børn svømme. Efterfølgende bliver resultaterne lagt på hjemmesiden. Svømmeinstruktørerne er der selvfølgelig til at hjælpe børnene med at komme rigtig til start og fortælle børnene, hvad de skal gøre. Samt følge dem langs bassinkanten.

Vi har her brug for forældre til at tage tider – det bliver man bedt om at tilmelde sig til samtidig med, man tilmelder sit barn til stævnet. Der bliver sendt besked ud pr. mail, når det er tid til at tilmelde sig arrangementet.


Svøm Langt

Afholdes to gange om året ( forår og efterår ) afholder vi Svøm Langt i Svømmeafdelingen. Arrangementet er for søløveniveau og opefter. Det foregår typisk en lørdag eller søndag i Gladsaxe Svømmehal efter offentlig åbningstid. Man får her mulighed for at svømme så langt man kan.

Alle svømmere får et distancemærke og et diplom, hvor der står hvilken distance, der er tilbagelagt. Svømmeinstruktører er selvfølgelig til stede og kan hjælpe deres svømmere fra bassinkanten eller i vandet, hvis der er nogen, der har brug for det.

Vi har her brug for forældre til at tælle baner – det bliver man bedt om at tilmelde sig til samtidig med, man tilmelder sit barn til stævnet. Der bliver sendt besked ud pr. email, når det er tid til at tilmelde sig arrangementet.


Store Badedag

Afholdes en gang om året – typisk i efterårssæsonen – afholdes der Store Badedag for svømmeafdelingens medlemmer og deres familier. Det foregår i Gladsaxe Svømmehal en lørdag eller søndag efter offentlig åbningstid. Man kan frit komme og gå i et bestemt tidsrum og tage sine familiemedlemmer gratis med, hvis de er tilmeldt. Svømmeinstruktørerne indretter og arrangerer forskellige aktiviteter i svømmehallen. Det kan f.eks. være

·         Vandpolo

·         Forhindringsbaner

·         Livredningsaktiviteter

·         Fri leg med masser af forskellige redskaber

·         Udspring

·         Vandaerobic

og måske kommer klubbens synkronsvømmere forbi og giver opvisning.

Arrangementet foregår, så der er plads til alle aldersgrupper fra babyhold og opefter, og svømmeinstruktørerne hjælper ved alle aktiviteter. Der bliver sendt besked ud pr. email, når det er tid til at tilmelde sig arrangementet.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram